LATVIJAS
IEPAKOJUMA
SERTIFIKĀCIJAS
CENTRS
Pakalpojumi
Apmācības
Atzinums
Audits
Uzskaite

Piedāvājam divus veidus, kā iespējams saņemt atzinumu par iepakojuma materiāla veidu un svaru:  

1. Uzņēmums var nosūtīt savu darbinieku uz SIA "Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs" organizētajiem kursiem.

     Mācību noslēgumā darbinieks iegūst iepakojuma eksperta kvalifikāciju un ir tiesīgs izsniegt atzinumus par iepakojuma materiāla veidu un svaru.

  • Cena par šādu atzinumu 5,30 EUR, neieskaitot PVN 21%.

Piesakiet darbinieku uz kursiem  

 

2. Uzņēmums var pieprasīt izstrādāt atzinumu kādam no 70 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrā praktizējošiem ekspertiem. 

  • Cena par atzinumu tiek noteikta vienošanās ceļā starp ekspertu un uzņēmumu.

Izvēlēties savu ekspertu

 

Kas ir "atzinums"par materiāla veidu un svaru?

Atzinums ir viens no iepakojuma materiāla veida un svaru pamatojuma dokumentiem. Atzinums ir stingrās uzskaites dokuments, katrs ar savu unikālo numuru.  Atzinumu par iepakojuma materiāla veidu un svaru tiek sagatavots divos ekseplāros. Vienu eksemplāru saņem nodokļa maksātājs, otrais eksemplārs trīs gadus tiek glabāts mūsu arhīvā.