LATVIJAS
IEPAKOJUMA
SERTIFIKĀCIJAS
CENTRS
Pakalpojumi
Apmācības
Atzinums
Audits
Uzskaite

Uzņēmējiem, darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām mēs nodrošinam sekojošas apmācību iespējas:

  • kursi par iepakojuma un videi kaitīgo preču uzskaiti uzņēmumā;
  • iepakojuma ekspertu kvalifikācijas iegūšanas kursi;
  • iepakojuma ekspertu kvalifikācijas celšanas kursi;
  • individuālās apmācības par aktualitātēm iepakojuma un citās ar vides aizsardzību saistītās jomās, izstrādātas atbilstoši jūsu uzņēmuma specifiskajām vajadībām.

Kursu mācību programma tiek izstrādāta balstoties uz teoriju, kas vienmēr tiek papildināta ar praktiskiem piemēriem, no pieredzes un diskusijas ar kvalificētiem un kompetentiem lektoriem tiek pārrunāti un izskaidroti.

Apmācību un kursu plāns regulāri tiek papildināts.

Sekojiet līdzi izmaiņām vai sazinieties ar mums par nepieciešamību organizēt individuālas apmācības.