LATVIJAS
IEPAKOJUMA
SERTIFIKĀCIJAS
CENTRS
Par mums
Kvalitāte
Partneri

KVALITĀTE

Klientu ērtībām esam izveidojuši sertificētu ekspertu tīklu, kas nodrošina atzinumu izsniegšanu klientiem vēlamā laikā un vietā. Centralizēta atzinumu aprite, ekspertu izsniegto atzinumu regulāra kontrole un uzņēmuma darbības atbilstība LR noteiktajai reglamentējošai likumdošanai, uztur nemainīgi augstu pakalpojuma kvalitāti.

Uzņēmuma darbību reglamentējošā likumdošana: 

  • 2001. gada 20.decembra "Iepakojuma likums" un tam pakārtotie tiesību akti;
  • 2005. gada 15. decembra "Dabas resursu nodokļa likums";
  • 2007. gada 19. jūnija MK noteikumi Nr. 404 ”Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;
  • 2009. gada 10.marta MK noteikumi Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā";
  • 2010.gada 1.aprīļa MK noteikumi Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību".