LATVIJAS
IEPAKOJUMA
SERTIFIKĀCIJAS
CENTRS

Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra iepakojuma eksperta kvalifikācija

Ar Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra un praktiskās pieredzes bagātu iepakojuma ekspertu izstrādāto uzdevumu piemēru palīdzību, kursa dalībnieki apgūst zināšanas iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu svara noteikšanā atbilstoši centra izstrādātajām tiešajai un netiešajai metodei. 

 Iepakojuma eksperta kvalifikācija noderēs loģistikas uzņēmumu darbiniekiem, muitas brokeriem un noliktavu darbiniekiem uzņēmumos, kuri nodarbojas ar visdažādāko preču ievešanu un izplatīšanu.

Pēc sekmīgi nokārtota eksāmena kursa klausītāji saņem Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperta apliecību un individuālo zīmogu, kā arī iegūst tiesības aizpildīt Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra atzinumus par iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veidu un svaru. Papildus kursa mācību materiāliem dalībnieki saņem arī eksperta rokasgrāmatu.

Apmācību programmā:

  • Likumdošanas pārskats par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem;
  • Iepakojuma veidi un funkcijas. Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiālu veidi un marķējums;
  • Preču iepakojuma plūsmas identifikācija uzņēmumā;
  • LISC tiešā un netiešā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veida un svara noteikšanas metode;
  • Aprēķinu uzdevumi iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veida un svara noteikšanai, izmantojot LISC iepakojuma ekspertu rokasgrāmatu;
  • Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperta kvalifikācijas eksāmens.

Lektori:

Andris Osipovs, SIA "Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs" Uzskaites un sertificēšanas nodaļas vadītājs, auditors

Iveta Krauja, Latvijas Iepakojuma asociācija, valdes locekle

Sandra Dzelzs, SIA " Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs", direktore

Krists Vistiņš, SIA "Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs", eksperts un SIA "Rewico Baltikum" noliktavas vadītājs

Mācību ilgums: 22 akadēmiskās stundas (4 dienas)

Mācību cena: 400,00 EUR bez PVN

Pieteikšanās un papildus uzziņas pa tālr. 6 729 0001, e-pasts [email protected].